KILAS

Kilas mengulas sebuah peristiwa di kawasan UGM dengan cepat dan aktual namun tetap mendalam dengan gaya penulisan straight news.